Cysylltu

I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu â ni

                                                                                   

                                                                                                                                                              

 

                                                                                    

 

Cymdeithas y Cyn-fyfyrwyr,

D/O Prifysgol Aberystwyth, 

Adeilad Cledwyn, Campws Penglais,

Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DD                                    Rhif ffôn:+44 (0) 1970 622081                                         E-bost: osaadmin@aber.ac.uk